Tubader

Tubader.org

Bilgi Bankası
Sera gazı salımı azaltılmalı

Sera gazı salımı azaltılmalı

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri her geçen gün artarak devam etmektedir. Sera gazı salımı artmaya devam ettiği sürece sel, kuraklık, fırtına ve sıcak hava dalgası felaketleri daha sık ve şiddetli olarak yaşanacaktır. İklim değişikliğinden etkilenecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. İklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını azaltmak için 2050 yılına kadar atmosfere atılan sera gazı emisyonunun 1990 yılı salım değerlerine göre %50 oranında azaltması gerekmektedir. Bu doğrultudan hareketle atmosferdeki karbon dioksit konsantrasyonunu 450 ppm’in ve artan küresel sıcaklığın 2 oC’nin altında tutulması istenmektedir.

Bu konuda sera gazı salımları yüksek olan ABD devleti, AB-27 ülkeleri, Kanada, Rusya ve Japonya gibi gelişmiş Ek-1 ülkeleri çoğu sera gazı salımlarını 1990 yılı salımlarına göre %80 azaltmayı kabul etmişlerdir. Tablo 1’de sera gazı salımları yüksek bazı gelişmiş Ek-1 ülkelerinin 2050 yılı sera gazı salımları Tablo 1’de

  Tablo 1. Gelişmiş Ülkelerin Toplama Sera Gazı Salım Azaltım Hedefleri***

Ülkeler 1990 Yılı salım Değerleri,    1000 ton/yıl 2020 Yılı Sera Gazı Salım Hedefleri,       1000 ton/yıl  2050 Yılı Sera Gazı Azaltım Hedefleri,         1000 ton/yıl
ABD 5 257 278 5 046 987 893737*
AB-27 Ülkeleri 4 016 307 3 123 045 8 032
Japonya 1 195 370 896527 239 074
Kanada** 540 227 632.000 108 045
Rusya 3 359 567 3 023 610 671 913
Ukrayna 852 887 682 310 170 575

 

*2050’e kadar %83 azaltım, **: 2006 yılını baz yılı, ***:LULUCF dahil

Diğer taraftan sera gazı salımları yüksek Ek-1 dışı gelişmekte olan Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Güney Kore, Endenozya ve Güney Afrika gibi ülkelerin 1990 yılı sera gazı salım değerleri ve 2020 yılına kadar sera gazı salım azaltımı ile ilgili alacakları yaklaşımlar Tablo 2’de verilmiştir.

Önümüzdeki süreçte gelişmiş ülkeler sera gazı salımlarını azaltsalar dahi Ek-1 dışı gelişmekte olan ülkeler sera gazı salım azaltım yükümlüğü almadıkları sürece sera gazı salımı artmaya devam edecektir. Sera gazı salımları yüksek Ek-1 dışı gelişmekte olan ülkeler Kopenhag Mutabakatının yürürlüğe girmesine olumlu bakmaktadırlar.

 

Tablo 2. Gelişmekte Olan Ülkelerin Toplam Sera Gazı Salım Azaltım Hedefleri***

Ülkeler 1990 Yılı salım Değerleri,    1000 ton/yıl Hedefleri Baz Yılı
Çin 3 007780* %40 (2020 yılına kadar karbon yoğunluğunda) 2005 baz yılı
Hindistan 1 228 540* %40 (2020 yılına kadar karbon yoğunluğunda) BaU** senaryoya göre
Brezilya 1 392 236 &36,1-%38,9 (2020 yılına kadar 2005 yılı değerlerine göre %20 azaltım anlamına gelmektedir BaU** senaryoya göre
Endonezya 464 552 2020 yılına kadar %26 Azaltım BaU** senaryoya göre
Meksika 425 268 2050 itibarıyla 2000 yılı seviyesinin yüzde 50’si oranında bağlayıcı olmayan bir azaltım öngörmektedir. 2000 baz yılı
Güney Kore 260 889 %30 (2020)        (2005 yılı salımlarına göre %4 azaltım anlamına gelmektedir) BaU** senaryoya göre
Güney Afrika 263 223 %34 (2020)-%42 (2025) BaU** senaryoya göre

 

*:1994 yılı verileri, **. Business as Usual (koşulları değiştirmeden indirim yapılması, artandan indirim yapılması), ***:LULUCF dahil

2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sadece gelişmiş Ek-1 ülkeler değil salımları yüksek Çin, Hindistan, Meksika, Brezilya, Güney Kore, Güney Afrika ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerinde azaltım yapmaları gerekmektedir. Bugün sera gazı salımı en yüksek ülke, Ek-1 dışı gelişmekte ülke olan Çin’dir.  

Kısaca iklim değişikliği etkilerini minimize etmek için 1990 yılında atmosfere salınan toplam sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar %50 azaltılması hedeflenmektedir.

ABD, İngiltere ve BM Genel Sekreter Ban Ki- Moon’un çabaları ile Kopenhag Mutabakatı COP kararı olarak ilan edilmiştir. BM Sekretaryası ve AB,  Mutabakat belgesinin devamlılığı için metnin giriş kısmında belgeyi kabul eden ülkelerin isimlerinin yer almasını bir çözüm olarak ortaya koymuşlardır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ban Ki-Moon başta olmak üzere ABD, AB-27, Japonya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin yanında sera gazı salım yoğunluğu yüksek Ek-1 dışı Çin, Hindistan, Meksika, Brezilya, Güney Afrika ve Güney Kore gibi ülkeler Kopenhag Mutabakatının kabulü ile ilgili yoğun kulis faaliyeti yapmaktadırlar. Washington talimatı ile ABD büyükelçi temsilcileri tüm ülkelerde Kopenhag Mutabakatının kabulü ile ilgili yoğun kulis faaliyeti yürütmektedirler.

Türkiye, bilimsel, gerçekçi, ikna edici ve tutarlılığı olan verilere dayalı kendi özgün ve farklı koşullarını, sürecin dışında kalmadan, çok iyi ortaya koymalıdır. Türkiye, uluslar arası alanda, finansman ve teknoloji yardımı yapılmazsa sera gazı salım azaltımı ile ilgili hiçbir şey yapmayacak gibi olumsuz ve yanlış izlenim vermemelidir.

Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Kopenhag’da beyan ettikleri sera gazı salım azaltım değerlerini ve yaklaşımlarını iyi analiz etmelidir.

Türkiye, Ek-1 listesindeki gelişmiş ülkelerden farklı ve özgün konumu olan tek gelişmekte olan ülkedir. Türkiye, Kopenhag Mutabakat belgesini prensipte olumlu bulduğunu; belgenin şekillenmesine katkıda bulunulmasından memnuniyet duyulacağı beyan ederek; güvenilir, bilimsel, güçlü ve inandırıcı verilere dayanarak Türkiye’nin Ek-1 ülkelerinden farklı ve özgün konumda olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin konumu ve koşullarını taşıdığı tutum belgesinde ifade edebilir.  Türkiye bu meyanda hazırlayacağı Tutum Kağıdını sekretaryaya gönderebilir. Türkiye tutumunu uluslar arası alanda tartışmaya açabilir, güçlü lobicilik faaliyeti yapabilir.

2010 yılında yapılacak 2013-2020 yıllarını kapsayacak sera gazı azaltım politikası karar verme süreci çalışmalarında Türkiye dışarıda kalmamalı ve yalnızlaştırılmamalıdır. Türkiye, zayıf ülkelerle politika oluşturmamalıdır. Türkiye süreç içinde aktif rol almalıdır.


İlgili dökümanı indirmek için burayı TIKLAYINIZ.


04 Ocak 2011 10:16